Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

  • Pressträff med klimat- och miljöminister Annika Strandhäll
    2021-12-08 håller klimat- och miljöminister Annika Strandhäll en pressträff om regeringens arbete med frågan om slutförvar av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall.
    Magnus Liljegren/Regeringskansliet