Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

 • Team Sweden
  Statsrådsberedningen
  Arbetsmarknadsdepartementet
  Finansdepartementet
  Försvarsdepartementet
  Landsbygds- och infrastrukturdepartementet
  Justitiedepartementet
  Kulturdepartementet
  Klimat- och näringslivsdepartementet
  Socialdepartementet
  Utbildningsdepartementet
  Utrikesdepartementet
  STOCKHOLM 240409 Högnivå möte med bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell och Energi- och näringsminister samt vice statsminister Ebba Busch på temat "Sverige kraftsamlar för ökad global konkurrenskraft och utrikeshandel".
  Stina Gullander/Regeringskansliet
 • Team Sweden
  Statsrådsberedningen
  Arbetsmarknadsdepartementet
  Finansdepartementet
  Försvarsdepartementet
  Landsbygds- och infrastrukturdepartementet
  Justitiedepartementet
  Kulturdepartementet
  Klimat- och näringslivsdepartementet
  Socialdepartementet
  Utbildningsdepartementet
  Utrikesdepartementet
  STOCKHOLM 240409 Högnivå möte med bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell och Energi- och näringsminister samt vice statsminister Ebba Busch på temat "Sverige kraftsamlar för ökad global konkurrenskraft och utrikeshandel".
  Stina Gullander/Regeringskansliet