Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Nationella innovationsrådets möte i september 2019
  Statsrådsberedningen
  Finansdepartementet
  Miljödepartementet
  Näringsdepartementet
  Utbildningsdepartementet
  Innovationsrådets arbete präglas av öppna diskussioner. Statsminister Stefan Löfven är rådets ordförande. Rådet består av ledamöter från olika delar av innovationssystemet såsom näringsliv och akademi, samt fyra statsråd med ansvar för olika frågor. Ordförande Stefan Löfven, statsminister Statsråd Isabella Lövin, miljö- och klimatminister tillika vice statsminister Magdalena Andersson, finansminister Ibrahim Baylan, näringsminister Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning Ledamöter Katarina Ageborg, VD AstraZeneca Sverige AB Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige Sophia Bendz, partner Atomico samt investerare Åsa Bergman, VD och koncernchef Sweco AB Alrik Danielson, VD och koncernchef SKF-koncernen Samuel Engblom, samhällspolitisk chef TCO Lena Miranda, VD Science Park Mjärdevi Daniel Sachs, VD Proventus Sylvia Schwaag Serger, professor och prorektor Lunds universitet Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör Sahlgrenska Universitetssjukhuset Hans Westlund, professor i urbana och regionala studier vid KTH samt professor i entreprenörskap vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping.
  Ninni Andersson/Regeringskansliet
 • Nationella innovationsrådets möte i september 2019
  Statsrådsberedningen
  Finansdepartementet
  Miljödepartementet
  Näringsdepartementet
  Utbildningsdepartementet
  Innovationsrådets arbete präglas av öppna diskussioner. Statsminister Stefan Löfven är rådets ordförande. Rådet består av ledamöter från olika delar av innovationssystemet såsom näringsliv och akademi, samt fyra statsråd med ansvar för olika frågor. Ordförande Stefan Löfven, statsminister Statsråd Isabella Lövin, miljö- och klimatminister tillika vice statsminister Magdalena Andersson, finansminister Ibrahim Baylan, näringsminister Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning Ledamöter Katarina Ageborg, VD AstraZeneca Sverige AB Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige Sophia Bendz, partner Atomico samt investerare Åsa Bergman, VD och koncernchef Sweco AB Alrik Danielson, VD och koncernchef SKF-koncernen Samuel Engblom, samhällspolitisk chef TCO Lena Miranda, VD Science Park Mjärdevi Daniel Sachs, VD Proventus Sylvia Schwaag Serger, professor och prorektor Lunds universitet Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör Sahlgrenska Universitetssjukhuset Hans Westlund, professor i urbana och regionala studier vid KTH samt professor i entreprenörskap vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping.
  Ninni Andersson/Regeringskansliet
 • Nationella innovationsrådets möte i september 2019
  Statsrådsberedningen
  Finansdepartementet
  Miljödepartementet
  Näringsdepartementet
  Utbildningsdepartementet
  Innovationsrådets arbete präglas av öppna diskussioner. Statsminister Stefan Löfven är rådets ordförande. Rådet består av ledamöter från olika delar av innovationssystemet såsom näringsliv och akademi, samt fyra statsråd med ansvar för olika frågor. Ordförande Stefan Löfven, statsminister Statsråd Isabella Lövin, miljö- och klimatminister tillika vice statsminister Magdalena Andersson, finansminister Ibrahim Baylan, näringsminister Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning Ledamöter Katarina Ageborg, VD AstraZeneca Sverige AB Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige Sophia Bendz, partner Atomico samt investerare Åsa Bergman, VD och koncernchef Sweco AB Alrik Danielson, VD och koncernchef SKF-koncernen Samuel Engblom, samhällspolitisk chef TCO Lena Miranda, VD Science Park Mjärdevi Daniel Sachs, VD Proventus Sylvia Schwaag Serger, professor och prorektor Lunds universitet Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör Sahlgrenska Universitetssjukhuset Hans Westlund, professor i urbana och regionala studier vid KTH samt professor i entreprenörskap vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping.
  Ninni Andersson/Regeringskansliet
 • Nationella innovationsrådets möte i september 2019
  Statsrådsberedningen
  Finansdepartementet
  Miljödepartementet
  Näringsdepartementet
  Utbildningsdepartementet
  Innovationsrådets arbete präglas av öppna diskussioner. Statsminister Stefan Löfven är rådets ordförande. Rådet består av ledamöter från olika delar av innovationssystemet såsom näringsliv och akademi, samt fyra statsråd med ansvar för olika frågor. Ordförande Stefan Löfven, statsminister Statsråd Isabella Lövin, miljö- och klimatminister tillika vice statsminister Magdalena Andersson, finansminister Ibrahim Baylan, näringsminister Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning Ledamöter Katarina Ageborg, VD AstraZeneca Sverige AB Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige Sophia Bendz, partner Atomico samt investerare Åsa Bergman, VD och koncernchef Sweco AB Alrik Danielson, VD och koncernchef SKF-koncernen Samuel Engblom, samhällspolitisk chef TCO Lena Miranda, VD Science Park Mjärdevi Daniel Sachs, VD Proventus Sylvia Schwaag Serger, professor och prorektor Lunds universitet Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör Sahlgrenska Universitetssjukhuset Hans Westlund, professor i urbana och regionala studier vid KTH samt professor i entreprenörskap vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping.
  Ninni Andersson/Regeringskansliet
 • Nationella innovationsrådets möte i september 2019
  Statsrådsberedningen
  Finansdepartementet
  Miljödepartementet
  Näringsdepartementet
  Utbildningsdepartementet
  Innovationsrådets arbete präglas av öppna diskussioner. Statsminister Stefan Löfven är rådets ordförande. Rådet består av ledamöter från olika delar av innovationssystemet såsom näringsliv och akademi, samt fyra statsråd med ansvar för olika frågor. Ordförande Stefan Löfven, statsminister Statsråd Isabella Lövin, miljö- och klimatminister tillika vice statsminister Magdalena Andersson, finansminister Ibrahim Baylan, näringsminister Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning Ledamöter Katarina Ageborg, VD AstraZeneca Sverige AB Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige Sophia Bendz, partner Atomico samt investerare Åsa Bergman, VD och koncernchef Sweco AB Alrik Danielson, VD och koncernchef SKF-koncernen Samuel Engblom, samhällspolitisk chef TCO Lena Miranda, VD Science Park Mjärdevi Daniel Sachs, VD Proventus Sylvia Schwaag Serger, professor och prorektor Lunds universitet Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör Sahlgrenska Universitetssjukhuset Hans Westlund, professor i urbana och regionala studier vid KTH samt professor i entreprenörskap vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping.
  Ninni Andersson/Regeringskansliet
 • Nationella innovationsrådets möte i september 2019
  Statsrådsberedningen
  Finansdepartementet
  Miljödepartementet
  Näringsdepartementet
  Utbildningsdepartementet
  Innovationsrådets arbete präglas av öppna diskussioner. Statsminister Stefan Löfven är rådets ordförande. Rådet består av ledamöter från olika delar av innovationssystemet såsom näringsliv och akademi, samt fyra statsråd med ansvar för olika frågor. Ordförande Stefan Löfven, statsminister Statsråd Isabella Lövin, miljö- och klimatminister tillika vice statsminister Magdalena Andersson, finansminister Ibrahim Baylan, näringsminister Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning Ledamöter Katarina Ageborg, VD AstraZeneca Sverige AB Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige Sophia Bendz, partner Atomico samt investerare Åsa Bergman, VD och koncernchef Sweco AB Alrik Danielson, VD och koncernchef SKF-koncernen Samuel Engblom, samhällspolitisk chef TCO Lena Miranda, VD Science Park Mjärdevi Daniel Sachs, VD Proventus Sylvia Schwaag Serger, professor och prorektor Lunds universitet Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör Sahlgrenska Universitetssjukhuset Hans Westlund, professor i urbana och regionala studier vid KTH samt professor i entreprenörskap vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping.
  Ninni Andersson/Regeringskansliet
 • Nationella innovationsrådets möte i september 2019
  Statsrådsberedningen
  Finansdepartementet
  Miljödepartementet
  Näringsdepartementet
  Utbildningsdepartementet
  Innovationsrådets arbete präglas av öppna diskussioner. Statsminister Stefan Löfven är rådets ordförande. Rådet består av ledamöter från olika delar av innovationssystemet såsom näringsliv och akademi, samt fyra statsråd med ansvar för olika frågor. Ordförande Stefan Löfven, statsminister Statsråd Isabella Lövin, miljö- och klimatminister tillika vice statsminister Magdalena Andersson, finansminister Ibrahim Baylan, näringsminister Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning Ledamöter Katarina Ageborg, VD AstraZeneca Sverige AB Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige Sophia Bendz, partner Atomico samt investerare Åsa Bergman, VD och koncernchef Sweco AB Alrik Danielson, VD och koncernchef SKF-koncernen Samuel Engblom, samhällspolitisk chef TCO Lena Miranda, VD Science Park Mjärdevi Daniel Sachs, VD Proventus Sylvia Schwaag Serger, professor och prorektor Lunds universitet Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör Sahlgrenska Universitetssjukhuset Hans Westlund, professor i urbana och regionala studier vid KTH samt professor i entreprenörskap vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping.
  Ninni Andersson/Regeringskansliet
 • Nationella innovationsrådets möte i september 2019
  Statsrådsberedningen
  Finansdepartementet
  Miljödepartementet
  Näringsdepartementet
  Utbildningsdepartementet
  Innovationsrådets arbete präglas av öppna diskussioner. Statsminister Stefan Löfven är rådets ordförande. Rådet består av ledamöter från olika delar av innovationssystemet såsom näringsliv och akademi, samt fyra statsråd med ansvar för olika frågor. Ordförande Stefan Löfven, statsminister Statsråd Isabella Lövin, miljö- och klimatminister tillika vice statsminister Magdalena Andersson, finansminister Ibrahim Baylan, näringsminister Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning Ledamöter Katarina Ageborg, VD AstraZeneca Sverige AB Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige Sophia Bendz, partner Atomico samt investerare Åsa Bergman, VD och koncernchef Sweco AB Alrik Danielson, VD och koncernchef SKF-koncernen Samuel Engblom, samhällspolitisk chef TCO Lena Miranda, VD Science Park Mjärdevi Daniel Sachs, VD Proventus Sylvia Schwaag Serger, professor och prorektor Lunds universitet Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör Sahlgrenska Universitetssjukhuset Hans Westlund, professor i urbana och regionala studier vid KTH samt professor i entreprenörskap vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping.
  Ninni Andersson/Regeringskansliet
 • Nationella innovationsrådets möte i september 2019
  Statsrådsberedningen
  Finansdepartementet
  Miljödepartementet
  Näringsdepartementet
  Utbildningsdepartementet
  Innovationsrådets arbete präglas av öppna diskussioner. Statsminister Stefan Löfven är rådets ordförande. Rådet består av ledamöter från olika delar av innovationssystemet såsom näringsliv och akademi, samt fyra statsråd med ansvar för olika frågor. Ordförande Stefan Löfven, statsminister Statsråd Isabella Lövin, miljö- och klimatminister tillika vice statsminister Magdalena Andersson, finansminister Ibrahim Baylan, näringsminister Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning Ledamöter Katarina Ageborg, VD AstraZeneca Sverige AB Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige Sophia Bendz, partner Atomico samt investerare Åsa Bergman, VD och koncernchef Sweco AB Alrik Danielson, VD och koncernchef SKF-koncernen Samuel Engblom, samhällspolitisk chef TCO Lena Miranda, VD Science Park Mjärdevi Daniel Sachs, VD Proventus Sylvia Schwaag Serger, professor och prorektor Lunds universitet Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör Sahlgrenska Universitetssjukhuset Hans Westlund, professor i urbana och regionala studier vid KTH samt professor i entreprenörskap vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping.
  Ninni Andersson/Regeringskansliet
 • Nationella innovationsrådets möte i september 2019
  Statsrådsberedningen
  Finansdepartementet
  Miljödepartementet
  Näringsdepartementet
  Utbildningsdepartementet
  Innovationsrådets arbete präglas av öppna diskussioner. Statsminister Stefan Löfven är rådets ordförande. Rådet består av ledamöter från olika delar av innovationssystemet såsom näringsliv och akademi, samt fyra statsråd med ansvar för olika frågor. Ordförande Stefan Löfven, statsminister Statsråd Isabella Lövin, miljö- och klimatminister tillika vice statsminister Magdalena Andersson, finansminister Ibrahim Baylan, näringsminister Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning Ledamöter Katarina Ageborg, VD AstraZeneca Sverige AB Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige Sophia Bendz, partner Atomico samt investerare Åsa Bergman, VD och koncernchef Sweco AB Alrik Danielson, VD och koncernchef SKF-koncernen Samuel Engblom, samhällspolitisk chef TCO Lena Miranda, VD Science Park Mjärdevi Daniel Sachs, VD Proventus Sylvia Schwaag Serger, professor och prorektor Lunds universitet Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör Sahlgrenska Universitetssjukhuset Hans Westlund, professor i urbana och regionala studier vid KTH samt professor i entreprenörskap vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping.
  Ninni Andersson/Regeringskansliet
 • Nationella innovationsrådets möte i september 2019
  Statsrådsberedningen
  Finansdepartementet
  Miljödepartementet
  Näringsdepartementet
  Utbildningsdepartementet
  Innovationsrådets arbete präglas av öppna diskussioner. Statsminister Stefan Löfven är rådets ordförande. Rådet består av ledamöter från olika delar av innovationssystemet såsom näringsliv och akademi, samt fyra statsråd med ansvar för olika frågor. Ordförande Stefan Löfven, statsminister Statsråd Isabella Lövin, miljö- och klimatminister tillika vice statsminister Magdalena Andersson, finansminister Ibrahim Baylan, näringsminister Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning Ledamöter Katarina Ageborg, VD AstraZeneca Sverige AB Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige Sophia Bendz, partner Atomico samt investerare Åsa Bergman, VD och koncernchef Sweco AB Alrik Danielson, VD och koncernchef SKF-koncernen Samuel Engblom, samhällspolitisk chef TCO Lena Miranda, VD Science Park Mjärdevi Daniel Sachs, VD Proventus Sylvia Schwaag Serger, professor och prorektor Lunds universitet Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör Sahlgrenska Universitetssjukhuset Hans Westlund, professor i urbana och regionala studier vid KTH samt professor i entreprenörskap vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping.
  Ninni Andersson/Regeringskansliet
 • Nationella innovationsrådets möte i september 2019
  Statsrådsberedningen
  Finansdepartementet
  Miljödepartementet
  Näringsdepartementet
  Utbildningsdepartementet
  Innovationsrådets arbete präglas av öppna diskussioner. Statsminister Stefan Löfven är rådets ordförande. Rådet består av ledamöter från olika delar av innovationssystemet såsom näringsliv och akademi, samt fyra statsråd med ansvar för olika frågor. Ordförande Stefan Löfven, statsminister Statsråd Isabella Lövin, miljö- och klimatminister tillika vice statsminister Magdalena Andersson, finansminister Ibrahim Baylan, näringsminister Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning Ledamöter Katarina Ageborg, VD AstraZeneca Sverige AB Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige Sophia Bendz, partner Atomico samt investerare Åsa Bergman, VD och koncernchef Sweco AB Alrik Danielson, VD och koncernchef SKF-koncernen Samuel Engblom, samhällspolitisk chef TCO Lena Miranda, VD Science Park Mjärdevi Daniel Sachs, VD Proventus Sylvia Schwaag Serger, professor och prorektor Lunds universitet Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör Sahlgrenska Universitetssjukhuset Hans Westlund, professor i urbana och regionala studier vid KTH samt professor i entreprenörskap vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping.
  Ninni Andersson/Regeringskansliet