Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

 • Pressfika med regeringen den 22 juli 2021
  Statsrådsberedningen
  Justitiedepartementet
  Utbildningsdepartementet
  Utrikesdepartementet
  Under sommaren (v. 28-31) bjuder regeringen in till pressfika varje torsdag. Närvarande statsråd redogör för dagens regeringsbeslut samt aktuella frågor. Deltar gör: Hans Dahlgren, Anna Ekström, Morgan Johansson, Per Bolund, Matilda Ernkrans och Per Olsson Fridh.
  Magnus Liljegren/Regeringskansliet
 • Pressfika med regeringen den 22 juli 2021
  Statsrådsberedningen
  Justitiedepartementet
  Utbildningsdepartementet
  Utrikesdepartementet
  Under sommaren (v. 28-31) bjuder regeringen in till pressfika varje torsdag. Närvarande statsråd redogör för dagens regeringsbeslut samt aktuella frågor. Deltar gör: Hans Dahlgren, Anna Ekström, Morgan Johansson, Per Bolund, Matilda Ernkrans och Per Olsson Fridh.
  Magnus Liljegren/Regeringskansliet
 • Pressfika med regeringen den 22 juli 2021
  Statsrådsberedningen
  Justitiedepartementet
  Utbildningsdepartementet
  Utrikesdepartementet
  Under sommaren (v. 28-31) bjuder regeringen in till pressfika varje torsdag. Närvarande statsråd redogör för dagens regeringsbeslut samt aktuella frågor. Deltar gör: Hans Dahlgren, Anna Ekström, Morgan Johansson, Per Bolund, Matilda Ernkrans och Per Olsson Fridh.
  Magnus Liljegren/Regeringskansliet
 • Pressfika med regeringen den 22 juli 2021
  Statsrådsberedningen
  Justitiedepartementet
  Utbildningsdepartementet
  Utrikesdepartementet
  Under sommaren (v. 28-31) bjuder regeringen in till pressfika varje torsdag. Närvarande statsråd redogör för dagens regeringsbeslut samt aktuella frågor. Deltar gör: Hans Dahlgren, Anna Ekström, Morgan Johansson, Per Bolund, Matilda Ernkrans och Per Olsson Fridh.
  Magnus Liljegren/Regeringskansliet
 • Pressfika med regeringen den 22 juli 2021
  Statsrådsberedningen
  Justitiedepartementet
  Utbildningsdepartementet
  Utrikesdepartementet
  Under sommaren (v. 28-31) bjuder regeringen in till pressfika varje torsdag. Närvarande statsråd redogör för dagens regeringsbeslut samt aktuella frågor. Deltar gör: Hans Dahlgren, Anna Ekström, Morgan Johansson, Per Bolund, Matilda Ernkrans och Per Olsson Fridh.
  Magnus Liljegren/Regeringskansliet
 • Pressfika med regeringen den 22 juli 2021
  Statsrådsberedningen
  Justitiedepartementet
  Utbildningsdepartementet
  Utrikesdepartementet
  Under sommaren (v. 28-31) bjuder regeringen in till pressfika varje torsdag. Närvarande statsråd redogör för dagens regeringsbeslut samt aktuella frågor. Deltar gör: Hans Dahlgren, Anna Ekström, Morgan Johansson, Per Bolund, Matilda Ernkrans och Per Olsson Fridh.
  Magnus Liljegren/Regeringskansliet
 • Pressfika med regeringen den 22 juli 2021
  Statsrådsberedningen
  Justitiedepartementet
  Utbildningsdepartementet
  Utrikesdepartementet
  Under sommaren (v. 28-31) bjuder regeringen in till pressfika varje torsdag. Närvarande statsråd redogör för dagens regeringsbeslut samt aktuella frågor. Deltar gör: Hans Dahlgren, Anna Ekström, Morgan Johansson, Per Bolund, Matilda Ernkrans och Per Olsson Fridh.
  Magnus Liljegren/Regeringskansliet
 • Digital pressträff med Morgan Johansson
  Justitiedepartementet
  2021-07-21 håller justitie- och migrationsminister Morgan Johansson en digital pressträff. Under pressträffen kommer ytterligare åtgärder i brottsbekämpningen att presenteras.
  Magnus Liljegren/Regeringskansliet
 • Digital pressträff med Morgan Johansson
  Justitiedepartementet
  2021-07-21 håller justitie- och migrationsminister Morgan Johansson en digital pressträff. Under pressträffen kommer ytterligare åtgärder i brottsbekämpningen att presenteras.
  Magnus Liljegren/Regeringskansliet
 • Digital pressträff med Morgan Johansson
  Justitiedepartementet
  2021-07-21 håller justitie- och migrationsminister Morgan Johansson en digital pressträff. Under pressträffen kommer ytterligare åtgärder i brottsbekämpningen att presenteras.
  Magnus Liljegren/Regeringskansliet
 • Digital pressträff med Morgan Johansson
  Justitiedepartementet
  2021-07-21 håller justitie- och migrationsminister Morgan Johansson en digital pressträff. Under pressträffen kommer ytterligare åtgärder i brottsbekämpningen att presenteras.
  Magnus Liljegren/Regeringskansliet
 • Digital pressträff med Morgan Johansson
  Justitiedepartementet
  2021-07-21 håller justitie- och migrationsminister Morgan Johansson en digital pressträff. Under pressträffen kommer ytterligare åtgärder i brottsbekämpningen att presenteras.
  Magnus Liljegren/Regeringskansliet
 • Digital pressträff med Morgan Johansson
  Justitiedepartementet
  2021-07-21 håller justitie- och migrationsminister Morgan Johansson en digital pressträff. Under pressträffen kommer ytterligare åtgärder i brottsbekämpningen att presenteras.
  Magnus Liljegren/Regeringskansliet
 • Morgan Johansson tar emot utredning om stärkt rätt till skadestånd för brottsoffer
  Justitiedepartementet
  2021-07-19 tar justitie- och migrationsminister Morgan Johansson emot ett betänkande av Mikael Forsgren, särskild utredare och chefsrådman vid Umeå tingsrätt. Utredningen har haft i uppdrag att se över vissa regler som gäller brottsoffers rätt till skadestånd och deras möjligheter att få ut sådan ersättning.
  Magnus Liljegren/Regeringskansliet
 • Morgan Johansson tar emot utredning om stärkt rätt till skadestånd för brottsoffer
  Justitiedepartementet
  2021-07-19 tar justitie- och migrationsminister Morgan Johansson emot ett betänkande av Mikael Forsgren, särskild utredare och chefsrådman vid Umeå tingsrätt. Utredningen har haft i uppdrag att se över vissa regler som gäller brottsoffers rätt till skadestånd och deras möjligheter att få ut sådan ersättning.
  Magnus Liljegren/Regeringskansliet
 • Morgan Johansson tar emot utredning om stärkt rätt till skadestånd för brottsoffer
  Justitiedepartementet
  2021-07-19 tar justitie- och migrationsminister Morgan Johansson emot ett betänkande av Mikael Forsgren, särskild utredare och chefsrådman vid Umeå tingsrätt. Utredningen har haft i uppdrag att se över vissa regler som gäller brottsoffers rätt till skadestånd och deras möjligheter att få ut sådan ersättning.
  Magnus Liljegren/Regeringskansliet
 • Morgan Johansson tar emot utredning om stärkt rätt till skadestånd för brottsoffer
  Justitiedepartementet
  2021-07-19 tar justitie- och migrationsminister Morgan Johansson emot ett betänkande av Mikael Forsgren, särskild utredare och chefsrådman vid Umeå tingsrätt. Utredningen har haft i uppdrag att se över vissa regler som gäller brottsoffers rätt till skadestånd och deras möjligheter att få ut sådan ersättning.
  Magnus Liljegren/Regeringskansliet
 • Morgan Johansson tar emot utredning om stärkt rätt till skadestånd för brottsoffer
  Justitiedepartementet
  2021-07-19 tar justitie- och migrationsminister Morgan Johansson emot ett betänkande av Mikael Forsgren, särskild utredare och chefsrådman vid Umeå tingsrätt. Utredningen har haft i uppdrag att se över vissa regler som gäller brottsoffers rätt till skadestånd och deras möjligheter att få ut sådan ersättning.
  Magnus Liljegren/Regeringskansliet
 • Morgan Johansson tar emot utredning om stärkt rätt till skadestånd för brottsoffer
  Justitiedepartementet
  2021-07-19 tar justitie- och migrationsminister Morgan Johansson emot ett betänkande av Mikael Forsgren, särskild utredare och chefsrådman vid Umeå tingsrätt. Utredningen har haft i uppdrag att se över vissa regler som gäller brottsoffers rätt till skadestånd och deras möjligheter att få ut sådan ersättning.
  Magnus Liljegren/Regeringskansliet
 • Statssekreterare hos Amanda Lind
  Kulturdepartementet
  Emma Rung är statssekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind.
  Magnus Liljegren/Regeringskansliet
 • Statssekreterare hos Amanda Lind
  Kulturdepartementet
  Emma Rung är statssekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind.
  Magnus Liljegren/Regeringskansliet
 • Statssekreterare hos Amanda Lind
  Kulturdepartementet
  Emma Rung är statssekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind.
  Magnus Liljegren/Regeringskansliet
 • Pressfika med regeringen den 15 juli 2021
  Statsrådsberedningen
  Finansdepartementet
  Näringsdepartementet
  Utrikesdepartementet
  Under sommaren (v.28-31) bjuder regeringen in till pressfika varje torsdag. Närvarande statsråd redogör för dagens regeringsbeslut samt aktuella frågor. Deltar gör, Hans Dahlgren, Lena Micko, Ibrahim Baylan och Per Olsson Fridh.
  Magnus Liljegren/Regeringskansliet
 • Pressfika med regeringen den 15 juli 2021
  Statsrådsberedningen
  Finansdepartementet
  Näringsdepartementet
  Utrikesdepartementet
  Under sommaren (v.28-31) bjuder regeringen in till pressfika varje torsdag. Närvarande statsråd redogör för dagens regeringsbeslut samt aktuella frågor. Deltar gör, Hans Dahlgren, Lena Micko, Ibrahim Baylan och Per Olsson Fridh.
  Magnus Liljegren/Regeringskansliet
 • Pressfika med regeringen den 15 juli 2021
  Statsrådsberedningen
  Finansdepartementet
  Näringsdepartementet
  Utrikesdepartementet
  Under sommaren (v.28-31) bjuder regeringen in till pressfika varje torsdag. Närvarande statsråd redogör för dagens regeringsbeslut samt aktuella frågor. Deltar gör, Hans Dahlgren, Lena Micko, Ibrahim Baylan och Per Olsson Fridh.
  Magnus Liljegren/Regeringskansliet